Disclaimer voor www.ginolica.nl


Ginolica | Diensten op maat
(Kamer van Koophandel: 62471724), hierna te noemen Ginolica, verleent u hierbij toegang tot www.ginolica.nl ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Ginolica behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Ginolica spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ginolica.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website exclusief BTW en onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Ginolica nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ginolica. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ginolica, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Subdomeinen

Bovenstaande disclaimer is van toepassing op alle subdomeinen die vallen onder www.ginolica.nl